Carl Nielsen Udgaven

 

Tilbage til hovedsiden

 

  Carl Nielsen Udgaven

 

Carl Nielsen (1865-1931)
Samlede Værker

Udgivet af Carl Nielsen Udgaven (CNU)
Det Kongelige Bibliotek, København: www.kb.dk/da/kb/nb/mta/cnu

Carl Nielsen førte dansk musik ind i det 20. århundrede. Med sine værker inden for næsten alle genrer – operaer og scenemusik, orkestermusik, koncerter, korværker, kammermusik, orgel- og klavermusik og sange – skabte han sig en fremtrædende plads i det internationale musikliv.
Han fremstår som en af århundredets betydeligste symfonikere, hans koncerter og kammermusik tilhører ligeledes det internationale repertoire, og ikke kun på danske, men også på udenlandske scener har hans to operaer vundet betydelig fremgang.

Efterspørgslen efter moderne, opførelsesegnede udgaver af hans musik har siden hans død været stadigt stigende. For første gang udgives derfor nu en samlet udgave til praktisk og videnskabelig brug af hans værker, tilrettelagt efter kritiske udgivelsesprincipper.

Den samlede udgave af Carl Nielsens værker omfatter såvel trykte som hidtil utrykte værker.

CARL NIELSENS MUSIKALSKE VÆRKER

Serie I Scenemusik

Bd. 1-5     Operaer
Bd. 6-9     Musik til andre sceneværker

Serie II Instrumentalmusik

Bd. 1-6   Symfonier
Bd. 7-8   Andre orkesterværker
Bd. 9      Koncerter
Bd. 10-11  Kammermusik
Bd. 12    Klaver- og orgelværker

Serie III Vokalmusik

Bd. 1-3   Kantater
Bd. 4-6   Sange

Serie IV

Juvenilia et Addenda

Følgende værker er udkommet
Priser ekskl. moms

Serie I Scenemusik

Bd. 1-2-3 & beretning      
Maskerade
1-3 akt & beretning (dansk/tysk)
CN00004 pris kr. 3.200,- (sælges kun samlet)
Maskerade 1-3 akt & beretning (dansk/engelsk)
CN00020 pris kr. 3.200,- (sælges kun samlet) PRINT ON DEMAND
Maskerade klaverudtog (dansk/tysk)
CN00014 pris kr. 720,-
Maskerade klaverudtog (dansk/engelsk)
CN00016 pris kr. 720,-
Maskerade 1-3 akt stemmesæt
CN00004A pris kr. 14.240,-
Maskerade korpartitur (dansk/tysk)
CN00014A (KOPI) pris kr. 158,40
Maskerade korpartitur (dansk/engelsk)
CN00016A (KOPI) pris kr. 158,40

Bd. 4-5 
Saul og David
(dansk/engelsk)
CN00026 Partitur pris kr. 2.592,- PRINT ON DEMAND
Saul og David (dansk/tysk)
CN00031 Partitur pris kr. 2.592,-
Saul og David klaverudtog (dansk/engelsk)
CN00028 pris kr. 680,-
Saul og David klaverudtog (dansk/tysk)
CN00033 pris kr. 680,-

Bd. 6
Skuespilmusik 1: Musik til Andreas Munchs skuespil En Aften paa Giske; Musik til Holger Drachmanns melodrama Snefrid; Sang til Helge Rodes skuespil Kampene i Stefan Borgs hjem; Sang til Gustav Wieds og Jens Petersens skuespil Atalanta; Musik til Lauritz Christian Nielsens skuespil Willemoes; Musik til Otto Benzons skuespil Forældre; Musik til Ludvig Holsteins skuespil Tove; Musik til Jeppe Aakjærs skuespil Ulvens søn; Musik til Adam Oehlenschlägers skuespil Hagbarth og Signe; Musik til Adam Oehlenschlägers Sanct Hansaftenspil; Musik til Einar Christiansens skuespil Fædreland; Musik til Helge Rodes prolog Shakespeare; Kvad til Jóhann Sigurjónssons skuespil Løgneren
CN00045 Partitur pris kr. 1416,80

Bd. 7
Hr. Oluf han rider - (dansk)
CN00044 Partitur pris kr. 1.032,-

Bd. 8 
Aladdin

CN00015 Partitur pris kr. 1.140,-
Suite af 'Aladdin'
CN00030 Partitur pris kr. 390,40 

Bd. 9
Skuespilmusik 2: Moderen; Sange til Einar Christiansens skuespil Cosmus; Musik til Hans Hartvig Seedorff Pedersens Hyldest til Holberg; Musik til Harald Bergstedts frilufts-spil Ebbe Skammelsen; Sang til Wilhelm from Bartrumsens skuespil Fra Rold til Rebild; Musik til Sophus Michaëlis' skuespil Amor og digteren; Musik til Grundtvig-paaske-aften
CN00043 Partitur pris kr. 1.449,60

Serie II Instrumentalmusik

Bd. 1      
Symfoni nr. 1
op. 7
WH31113 Partitur pris kr. 524,80 PRINT ON DEMAND
CN00017A Stemmesæt pris kr. 2.795,20
WH30570B Lommepartitur kr. 152,80

Bd. 2      
Symfoni nr. 2
op. 16 “De fire Temperamenter”,
CN00001 Partitur pris kr. 750,40
CN00001A Stemmesæt pris kr. 3.446,40
WH30546B Lommepartitur pris kr. 151,20

Bd. 3      
Symfoni nr. 3
op. 27
CN00012 Partitur pris kr. 798,40
CN00012A Stemmesæt pris kr. 4.766,40
WH30571B Lommepartitur pris kr. 178,40

Bd. 4      
Symfoni nr. 4
op. 29
WH31116 Partitur pris kr. 396,80 PRINT ON DEMAND
CN00013A Stemmesæt pris kr. 3.988,00
WH30547B Lommepartitur pris kr. 124,80

Bd. 5      
Symfoni nr. 5
op. 50
CN00002 Partitur pris kr. 720,-
CN00002A Stemmesæt pris kr. 4.198,40
WH30572B Lommepartitur pris kr. 149,60

Bd. 6      
Symfoni nr. 6
"Sinfonia Semplice"
CN00018 Partitur pris kr. 782,40
CN00018A Stemmesæt pris kr. 2.890,00
WH30573B Lommepartitur pris kr. 129,60

Bd. 7      
Orkesterværker I: Andante tranquillo e Scherzo; Suite for Strygere, op. 1; Symfonisk Rhapsodi; "Helios" overture, op. 17.
CN00003 Partitur pris kr. 760,-

Bd. 8
Orkesterværker II: Saga-drøm, op.39; Ved en ung kunstners båre for strygeorkester, Andante lamentoso; Nærmere Gud til dig - parafrase for blæseorkester; Pan og Syrinx, op.49, Naturscene for orkester; Rhapsodisk Ouverture - En fantasirejse til Færøerne; Bøhmisk-dansk Folketone - parafrase for strygeorkester
CN00034 Partitur pris kr. 652,80

Andante tranquillo e Scherzo
CN00008 Partitur pris kr. 78,40
CN00008A Stemmesæt pris kr. 812,-

Symfonisk Rhapsodi
CN00010 Partitur pris kr. 280,-
CN00010A Stemmesæt pris kr. 1589,40

Suite for Strygere
op. 1
CN00009 Partitur pris kr. 118,40
CN00009A Stemmesæt pris kr. 2.108,80

"Helios" overture op. 17
CN00011 Partitur pris kr. 156,-
CN00011A Stemmesæt pris kr. 1.653,60

Bd. 9 
Koncerter: Koncert for Violin og Orkester, op.33; Koncert for Fløjte og Orkester; Koncert for Klarinet og Orkester, op.57
CN00029 Partitur pris kr. 1372,80

Bd. 9, 1    
Koncert for Violin og Orkester
, op. 33
CN00019 Partitur pris kr. 468,-
Koncert for Violin og Orkester, op. 33
CN00038 Klaverpartitur/solostemme pris kr. 258,40

Bd. 9, 2
Koncert for Fløjte og Orkester
CN00041 Partitur pris kr. 344,80
Koncert for Fløjte og Orkester

CN00039 Klaverpartitur/solostemme pris kr. 172,00

Bd. 9, 3
Koncert for Klarinet og Orkester, op.57
WH30643 Klaverpartitur/solostemme pris kr. 207,20

Bd. 10
Kammermusik 1: Præludium og Tema med Variationer for Soloviolin, op.48; Preludio E Presto for Soloviolin, op.52; Kvartet for To Violiner, Bratsch og Cello i G Mol, op.13; Kvartet for To Violiner, Bratsch og Cello i F Mol, op.5; Kvartet for To Violiner, Bratsch og Cello i Es Dur, op.14; Kvartet for To Violiner, Bratsch og Cello i F dur, op. 44; Kvintet for to Violiner, To Bratscher og Cello
CN00025 Partitur pris kr. 1219,20

Bd. 11
Kammermusik 2: Sonate nr. 1 for Violin og Klaver; op.9; Sonate nr. 2 for Violin og Klaver, op.35; Fantasistykker for Obo og Klaver, op.2; Canto Serioso; Serenata in vano; Kvintet for Fløjte, Obo, Klarinet, Horn og Fagot, op.43; Tre Stykker for Langeleg; Allegretto for to Blokfløjter
CN00024 Partitur pris kr. 750,40

Bd. 12
Klaver- og orgelværker
Klaverværker: Fem klaverstykker, op.3; Symphonisk Suite, op.8; Humoreske-bagateller, op.11; Fest-præludium ved Aarhundredskiftet; Drømmen om "Glade Jul"; Chaconne, op.32; Thema med Variationer, op.40; Suite, op.45; Tre Klaverstykker; Klavermusik for Smaa og Store I, op.53; Klavermusik for Smaa og Store, op.53; Klaverstykke
Orgelværker: 29 smaa Præludier; op.51; To Præludier; Melodi; Commotio, op.58
CN00042 pris kr. 1012,80

Commotio; op.58
WH30667 pris kr. 206,40

Serie III Vokalmusik

Bd. 1      
Kantater 1: Hymnus Amoris, op. 12; Søvnen, op. 18; Fynsk Foraar, op. 42
CN00023 Partitur pris kr. 862,40

Bd. 2      
Kantater 2: Kantate til Lorenz Frølich-festen; Kantate ved Studentersamfundets bygnings indvielse; Kantate ved Universitetets aarsfest, op. 24; Kantate til mindefesten i anledning af 250-aarsdagen for stormen paa København; Kantate ved Aarhus Landsudstillings aabnings-højtidelighed 1909
CN00046 Partitur pris kr. 1099,20

Bd. 3
Kantater 3: Franz Neruda in memoriam; Hymne til Mindefesten paa Niels W. Gades 100-aarsdag; Kantate ved Grosserer-Societetets hundredaarsfest; Kantate ved Polyteknisk Læreanstalts 100 aars jubilæum; Hymne til Kunsten; Kantate ved Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses 50-aars jubilæum; Digtning i Sang og Toner ved Svømmehallens indvielse
CN00047 Partitur pris kr. 1047,20

Bd. 4
Sange 1: Nr. 1-144
CN00048 pris kr. 463,20

Bd. 5
Sange 2: Nr. 145-292
CN00049 pris kr. 431,20

Bd. 6
Sange 3: Nr. 293-431
CN00050 pris kr. 423,20

Bd. 7
Sange (kommentarer)
CN00051 pris kr. 519,20

Serie IV Juvenilia et Addenda

Bd. 1     
Juvenilia et Addenda
Kammermusik
Polka for Violin
; Duet for Violiner; Romance for violin og klaver i G dur; Romance for klaver og violin i D dur; Sonate for violin og klaver; Fantasistykke for klarinet og klaver; Trio for violin, cello og klaver; Kvartet for to violiner, bratsch og cello i D mol; Sats for to violiner, bratsch og cello i F dur (Add. 9); Sats for to violiner, bratsch og cello i F dur (Add. 10); Sats for to violiner, bratsch og cello i F dur (Add. 11); Sats for to violiner, bratsch og cello i G mol; Sats for to violiner, bratsch og cello i Fis mol; Sats for to violiner, bratsch og cello i B dur; Trauermarsch for to violiner, bratsch og cello
Klaverstykker
To karakterstykker; Norsk folkedans; Andante; Clavierstück; Bondedans; Allegretto; Add. 22; Menuet; Add. 24; Andantino; Add. 26; Et lille klaverstykke
Kantate
Kantate til mindefesten for P.S. Krøyer
Arrangementer
Forspil til 'Snefrid' for klaver; 'Snefrid' for recitation og klaverkvintet; 'Elverdans' fra 'Hr. Oluf han rider –' for klaver; 'Ternernes dans' fra 'Hagbarth og Signe' for klaver; 'Canto Serioso' for cello og klaver; Dansene til 'Aladdin' for klaver; Uddrag af 'Moderen' for klaver; 'Der er et yndigt land' for messingblæsere; Kantate ved Polyteknisk Læreanstalts 100 Aarige jubilæum for recitator, mandskor, strygere og klaver; Opgaver i kontrapunkt; Tostemmig fuga (Add. 38); Tostemmig fuga (Add. 39); Trestemmig fuga (Add. 40); Trestemmig fuga (Add. 41); Trestemmig fuga (Add. 42); Trestemmig fuga (Add. 43); Trestemmig fuga (Add. 44)
Appendiks
Grüss; Gade; Danmark!; Velkommen i Della Grazia 20, lille Marie!; Hyrdedrengens melodi
CN00052 Partitur pris kr. 1.168,-

Carl Nielsen statue

Formater:
Operaer: 27 cm. x 38 cm.
Øvrige bind: 25 cm. x 32,5 cm. (Højformat)

Indbinding:
Bind: Herforder Regentleinen overtrækslærred, helbind, garnhæftet.
Hæfter: Invercote lærredspræget omslagskarton, 280 g., garnhæftet/nikkelhæftet.

Papir:
Munken tonet, 115 g.

Subskriptionspris:
Ved samlet subskription ydes en rabat på 15%
Ved delsubskription på Række I, II eller III ydes en rabat på 10%.
Seriens enkelte bind og hæfter kan også erhverves enkeltvis til løssalgspris.
Klaverudtog og stemmer er ikke omfattet af subskriptionen og erhverves separat. For dette opførelsesmateriale sker en særskilt prisfastsættelse i forhold til løssalgsprisen for seriens bind.

Der tages forbehold overfor uforudsete prisændringers indflydelse på produktionsomkostninger.

   

Kontakt Edition Wilhelm Hansen AS: (0045) 33 11 78 88 - ewh@ewh.dk © 2005 Edition Wilhelm Hansen AS.