Repertoire Search

Ole Buck

Publisher: Edition Wilhelm Hansen

Landskaber I (1992)
Publisher
Wilhelm Hansen
Category
Large Ensemble (7 or more players)
Year Composed
1992
Duration
20 Minutes


Buy this work
Worldwide Sales   North American Sales
 
Full Score Full Score

Programme Note
Ole Buck Landskaber I (1992)
Landskaber er en serie af værker, fire ialt, der er skrevet til de samme ensemble, Storstrøms Amts Kammerensemble.

Der er betydelige karakterforskelle imellem de fire stykker indbyrdes, men der er også vigtige fælles træk. Labskaberne har således alle en indadvendt og meditativ karakter, en slags grunden over noget uendeligt gådefuldt.

Komponisten fortæller, at han i alle fire Landskaber har stræbt mod et forenklet grundlag at arbejde ud fra, anvendelse af kun få toner til frembringelsen af klangfarver, orden i varighederne osv.

Måske skal det forenklede grundlag og komponistens økonomisering med tonematerialet sættes i forbindelse med et ønske om at komme bagved den objektive virkeligheds titusinde ting, for at se landskabet, ikke som det mylder af detaljer det også er, men netop se det som en enhed og helhed, som 'landskab'.

Det første Landskab består af en række flygtige visioner, som direkte er inspireret af kinesisk landskabsmaleri. Komponisten har her, så naturalistisk som muligt, forsøgt med rent musikalske midler at skidre naturens egen rytme, forandringen og naturens klang, der klinger ud som de sidste vibrationer af en dyb klokke.


  • Ensemble
    The Danish Chamber Players
    Conductor
    Svend Aaquist
    Dacapo:
  • Large Ensemble (7 or more players):
Close X

Newsletter Signup

Please fill in this form to receive regular news
Click here to receive regular news
© Copyright 2014 Music Sales Classical. Part of the Music Sales Group.