Repertoire Search

Ole Buck

Publisher: Edition Wilhelm Hansen

Reyong (1992)
Publisher
Wilhelm Hansen
Category
Works for 2-6 Players
Year Composed
1992
Duration
10 Minutes
Orchestration
Availability
Programme Note
Ole Buck Reyong (1992)
Ligesom i Rejang for solo percussion er der i Reyong tydelige elementer af en imaginær rituel situation, som muikken forsøger at udtrykke eller at indkredse, i et vedvarende forsøg på både at fastolde musikkens karakter og dne tilgrundliggende fjernøstlige forestilling - og dermed også skabe et rent kompositorisk afsæt for at inddrage vores vestlige instrumenter på en anderledes måde, distancere sig fra traditionen.

Jeg har da også gjort anvendelsen af gong-chimes og deres kombination med orglet til den centrale krumtap, stykket ligesom drejer sig om, og ladet det geografiske aspekt ligge bagved og blot skabe en impressionistisk ramme hele stykket kan udfolde sig mere eller mindre frit indenfor.

Endelig er det inddelt i klare afsnit betinget af de hørbare strukturers organiserede individuelle liv og som i sidste instans betinger det klingende resultat, idet jeg har ikke ønsket at påtvinge netop disse nogen ydre form.

- Ole Buck

Close X

Newsletter Signup

Please fill in this form to receive regular news
Click here to receive regular news
© Copyright 2014 Music Sales Classical. Part of the Music Sales Group.