Repertoire Search

Ole Buck

Publisher: Edition Wilhelm Hansen

Maya (1980)
Publisher
Wilhelm Hansen
Category
Works for 2-6 Players
Year Composed
1980
Duration
7 Minutes
Orchestration
Availability


Buy this work
Worldwide Sales   North American Sales
 
Score and Part(s) Score and Part(s)

Programme Note
Ole Buck Maya (1980)
I MAYA for fløjte og slagtøj har jeg forsøgt at fastholde, i et mere konkret og afmålt tonesprog, de mange, ofte flygtige betydninger ordet ofte afstedkommer, uden at jeg dog helt har afholdt mig fra at fastholde det som titlen mere direkte siger:
'Trolddom'.

Formelt set består stykket da af en række minimalistiske og indbyrdes kontrasterende afsnit, som udvikler sig fra en tom materie til en stadig mere bevægelig gentagelse, som har spiralen som matrix, indtil det endelig slutter med den samme tone.

- Ole Buck

Close X

Newsletter Signup

Please fill in this form to receive regular news
Click here to receive regular news
© Copyright 2014 Music Sales Classical. Part of the Music Sales Group.