Repertoire Search
Fortrolighedspolitik
English | Deutsch | Dansk | Espanol | Français


Hvem er vi
Sådan kontaktes vi
Hvilke oplysninger indsamler vi
Hvordan bruger vi dine personlige data
Dine rettigheder
Deling og offentliggørelse af dine personlige oplysninger
Hvordan bruger vi dine personlige data
Beskyttelsesforanstaltninger
Overførsler til lande uden for EØS
Konsekvenser af ikke at afgive dine data
Lovmæssige interesser
Hvor længe opbevarer vi dine data
Indgiv en klage
Oplysning om cookies


Hvem er vi

Music Sales Classical (et varemærke under Music Sales Group Ltd) indsamler, bruger og er ansvarlig for visse personlige oplysninger om dig. Når vi gør det, er vi underlagt persondataforordningen General Data Protection Regulation (GDPR), og vi er dataansvarlig for de personlige oplysninger i henhold til forordningen.

Sådan kontaktes vi

Vores Databeskyttelsesteam, kan kontaktes på 14-15 Berners Street, London W1T 3LJ eller ved at sende en e-mail til dataprotection@musicsales.co.uk, hvis du har spørgsmål om denne Fortrolighedspolitik eller de oplysninger, vi har om dig.

Hvilke oplysninger indsamler vi

Music Sales Group Ltd behandler dine personlige oplysninger for at opfylde vores retmæssige, lovbestemte og kontraktlige forpligtelser og for at kunne forsyne dig med vores produkter og tjenester. Vi indsamler aldrig unødvendige personoplysninger om dig og behandler ikke dine oplysninger på nogen anden måde end det, der står i denne meddelelse. 

De personlige data, vi evt. indsamler fra dig, er:

 • Navn 
 • Adresse 
 • E-mail-adresse 
 • Musikpræferencer og -interesser
 • Organisation/Firmanavn
 • Jobtitel
 • Computerens IP-adresse

Vi indsamler oplysningerne på følgende måder: 

 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve på vores hjemmesider 
 • Når du opretter en konto på vores hjemmesider
 • Fra forskellige kilder i musikbranchen, hvor din organisations oplysninger er angivet
 • Når du deler dem med os på forskellige promotion-arrangementer, som vi deltager i


Hvordan bruger vi dine personlige data


Music Sales Group Ltd tager dit privatliv meget alvorligt, og vi vil aldrig offentliggøre, dele eller sælge dine data uden dit samtykke, medmindre det kræves ved lov. Vi opbevarer kun dine data så længe, det er nødvendigt og til de formål, der er angivet i denne meddelelse. Når du har givet os tilladelse til at give dig salgsfremmende tilbud og markedsføring, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Formålet med og begrundelsen for behandlingen af dine personlige data er beskrevet nedenfor: 

 • Vi indsamler dine personlige oplysninger i forbindelse med indgåelse af en kontrakt eller til at yde en service og for at sikre, at ordrer bliver gennemført og kan blive sendt ud til din foretrukne adresse. 
 • Vi indsamler og gemmer dine personlige data som en del af vores juridiske forpligtelse i forbindelse med regnskabsmæssige og skattemæssige formål.
 • Vi vil lejlighedsvis sende dig salgsfremmende oplysninger, hvor vi har vurderet, at det er gavnligt for dig som kunde og i vores interesse. Sådanne oplysninger vil være ikke-påtrængende og behandles på grundlag af legitime interesser..
 • I tilfælde hvor legitime interesser ikke finder anvendelse, og hvor du har givet specifikt samtykke, sender vi lejlighedsvis salgsfremmende oplysninger via e-mail.


Dine rettigheder


Under GDPR har du umiddelbart en række vigtige rettigheder. Sammenfattende inkluderer disse, at: 

 • du har adgang til dine personlige oplysninger og til visse andre supplerende oplysninger om, som denne fortrolighedserklæring allerede indeholder.
 • du kan kræve, at vi retter eventuelle fejl i de oplysninger, som vi har om dig.
 • du kan kræve sletning af personlige oplysninger i visse situationer.
 • du kan kræve at modtage de personlige oplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse data til en tredjepart i visse situationer.
 • du kan til enhver tid modsætte dig, at personlige oplysninger vedrørende dig anvendes til direkte markedsføring.
 • nægte at anerkende beslutninger, som træffes på baggrund af automatisering, og som medfører retslige virkninger vedrørende dig eller på lignende vis påvirker dig.
 • du kan i visse andre situationer protestere mod vores fortsatte behandling af dine personlige oplysninger.
 • og ellers begrænse vores behandling af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.

For at få yderligere information om hver af disse rettigheder, herunder de omstændigheder, hvor de finder anvendelse, henvises til vejledning fra UK Information Commissioner's Office (ICO) om enkeltpersoners rettigheder i henhold til GDPR.

Hvis du gerne vil gøre brug af nogen af disse rettigheder, bedes du e-maile eller skrive til vores databeskyttelsesrådgiver.

Derudover kan du:

 • afmelde nyhedsbreve ved at klikke på linket "unsubscribe" nederst i alle nyhedsbreve.


Deling og offentliggørelse af dine personlige data


Vi deler automatisk dine personlige oplysninger med vores tredjepartsleverandører, som beskrevet nedenfor.
Tredjepartsleverandør Delte data Formål
Communicator Corporation Navn, e-mail-adresse og musikalske præferencer Når du samtykker i at modtage vores e-mail-nyhedsbrev eller tilbagekalder dette samtykke, registrerer vi det i vores e-mail- marketing-system.
Royal Mail, UPS og Parcelforce Navn og leveringsadresse For at levere din lejebiblioteksordre, nodeeksemplarer og kataloger til din foretrukne adresse.
Google, Inc IP-adresse Så website analytics kan hjælpe os med at forstå, hvilken geografisk placering besøg på vores hjemmeside kommer fra.

Nogle af disse tredjepartsmodtagere kan være baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) - for yderligere oplysninger om, hvordan vi beskytter dine personoplysninger, når dette sker, se 'Overførsler til lande uden for EØS’.
Vi vil dele personlige oplysninger med retshåndhævende myndigheder eller andre myndigheder, hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning.


Vi deler ikke dine personlige oplysninger med andre ikke-relaterede tredjeparter.


Beskyttelsesforanstaltninger


Music Sales Group tager dit privatliv alvorligt og tager alle rimelige midler og forholdsregler i brug for at beskytte og sikre dine personlige data. Vi arbejder hårdt på at beskytte dig og dine oplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse og har flere lag sikkerhedsforanstaltninger på plads, herunder: TLS (en sikker måde at transmittere data over internettet på), datakryptering, begrænsede adgangsprocedurer, IT-godkendelse og firewalls.


Overførsler til lande uden for EØS


Music Sales Group Ltd anvender nogle produkter eller tjenester (eller dele af dem), der kan hostes/ opbevares i USA, hvilket betyder, at vi kan overføre alle oplysninger, som du har indtastet på hjemmesiden, til lande uden for EØS i forbindelse med nedenstående formål:


 • Webanalyser - Google, Inc

Når du bruger vores hjemmeside, kan de personlige oplysninger, du sender ind, derfor gemmes på servere, der er hosted i USA. Når dette er tilfældet, vil vi sørge for at sikre, at disse leverandører anvender det nødvendige beskyttelsesniveau med hensyn til dine oplysninger for at beskytte dine data og overholde de relevante databeskyttelseslove.


Konsekvenser af ikke at afgive dine data


Du er ikke forpligtet til at afgive dine personlige oplysninger til Music Sales Group. Men da disse oplysninger er nødvendige for at vi kan levere dine produkter, og for at du kan opføre og licensere vores copyrights, vil vi ikke være i stand til at tilbyde nogle/alle vores tjenester uden disse.


Lovmæssige interesser


Som nævnt i afsnittet "Hvordan bruger vi dine personlige data", behandler vi lejlighedsvis dine personlige oplysninger på det tilladte grundlag i tilfælde af, at det gavner vores (og/eller dine) legitime interesser, at vi gør det. I dette tilfælde har vi foretaget en Legitimate Interests’ Assessment (LIA) (lovmæssig interessevurdering), som krævet af GDPR, for at sikre, at vi har afvejet dine interesser (og især enhver risiko for dig) over for vore egne interesser, for at sikre at de har det rette forhold og er passende.Ved foretagelsen af LIA har vi vurderet at have en legitim interesse i at promovere vore komponister, tekstforfattere og deres værker til fagfolk inden for musikbranchen, hvis organisationer engagerer sig i fremførelse, bestilling eller licensering af musik. Til dette formål kan vi behandle dine personlige oplysninger for at holde dig orienteret om nyheder, kompositioner, arrangementer og premierer, som er relevante for din organisation. Hvis du er uenig i vores vurdering eller ikke ønsker at modtage disse oplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som vil slette dine data fra vores systemer.


Hvor længe beholder vi dine data


Music Sales Group Ltd opbevarer kun personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt, og vi har strenge kontrol- og opbevaringspolitikker på plads for at opfylde disse forpligtelser. Når det drejer sig om finansielle transaktioner, skal vi i henhold til britisk skattelovgivning beholde dine grundlæggende personoplysninger (navn, adresse og kontaktoplysninger) i mindst 7 år, hvorefter de bliver anonymiserede eller destruerede. Vi opbevarer andre data (for eksempel data, der er nødvendige til salgsfremmende formål), så længe du stadig er professionel inden for musikbranchen, eller indtil du fortæller os, at du vil have slettet eller opdateret dine data.


Hvor vi har konkluderet, at der ikke er nogen berettiget interesse, men hvor du har accepteret at modtage e-mail-nyhedsbreve fra os, opbevarer vi sådanne data, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du ikke aktivt trækker dit samtykke tilbage, og du ikke åbner et e-mail-nyhedsbrev i en periode på 2 år, regner vi dit samtykke for at være udløbet og vil søge nyt samtykke fra dig, inden du tilsendes yderligere nyhedsbreve.


Indgiv af en klage


Music Sales Group Ltd behandler kun dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og i overensstemmelse med de relevante databeskyttelseslove. Hvis du imidlertid ønsker at rejse en klage over behandlingen af dine personlige oplysninger eller er utilfreds med, hvordan vi har håndteret dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.


Tilsynsmyndigheden i Storbritannien er The Information Commissioner, der kan kontaktes på https://ico.org.uk/concerns/


Oplysning om cookies

En 'cookie' er et lille stykke data, der sendes fra et websted og opbevares på brugerens computer af brugerens webbrowser, mens brugeren browser. Når du besøger en hjemmeside, der bruger cookies, for første gang, downloades en cookie på din computer/mobiltelefon, hvorved din computer/mobiltelefon, næste gang du besøger dette websted, husker nyttige oplysninger såsom varer tilføjet i indkøbskurven, besøgte sider eller log-ind-muligheder.
Cookies anvendes i vid udstrækning for at få hjemmesider til at virke eller arbejde mere effektivt, og vores hjemmeside er afhængig af cookies for at optimere brugeroplevelsen og for at få funktioner og tjenester til at fungere korrekt.
De fleste webbrowsere giver mulighed for en vis kontrol for at begrænse eller blokere cookies via browserindstillingerne. Men hvis du deaktiverer cookies, kan det påvirke din mulighed for at bruge bestemte dele af vores hjemmeside eller tjenester. For at få mere information om cookies og om hvordan du styrer dem, se . AboutCookies.org.
Music Sales Group gør brug af følgende kategorier af cookies på Musicsalesclassical.com:

The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.

Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage.

Cookie-navn Hvordan de bruges

ASP.NET_SessionId

ARRAffinity

CONSENT

NID

cookies_consent

Session cookies

Google Analytics

__unam

__utma

__utmb

__utmc

__utmt

__utmz

Vi bruger Google Analytics til at hjælpe os til at forbedre vores hjemmeside. Dette er en webanalyseservice, som Google Inc. udbyder, og som forsyner os med statistik om brugermønstre og om, hvordan hjemmesiden opfører sig.

Social Sharing

__stid

Music Sales Classical bruger ShareThisMusic Sales Classical bruger ShareThis til at opfordre dig til at dele vores indhold på sociale medier. ShareThis indsamler brugerdata for at kunne vise målrettede annoncer, levere analyser og datamodeller baseret på deling på sociale medier, af ShareThis eller tredjepart.

Fravælg ShareThis tracking

Hvis du har spørgsmål til Musicsalesclassical.com's privatlivspolitik, send dem venligst til  dataprotection@musicsales.co.uk


Close X

Newsletter Signup

Enter your email address to keep up to date with the latest news and special offers from Music Sales Classical.
Your data is secure and you can unsubscribe at any time. Read our Privacy Policy
Click here to receive regular news
© Copyright 2019 Music Sales Classical. Part of the Music Sales Group.